Whistleblowerordning


Den 17. december 2021 er lov om beskyttelse af whistleblowere trådt i kraft.

Vi har i medfør af loven etableret en whistleblowerordning. Ordningen kan benyttes af medarbejdere og faste samarbejdspartnere, og der kan indberettes om alvorlige lovovertrædelser, øvrige alvorlige forhold samt visse overtrædelse af EU-retten.

Der kan indberettes til ordningen via en portal, og det er muligt at indberette anonymt. Hvis du ønsker anonymitet, bedes du læse punkt 5.3 i Nordværk I/S whistleblowerpolitik.

Whistleblowerportalen kan tilgås via denne adresse: https://renonord.integrityline.com/

På portalen kan du finde information om whistleblowerordningen, og vi henviser i den forbindelse særligt til Whistleblower- og databeskyttelsespolitikken.