Bestyrelse og ejerkreds


Ejerkreds 
Reno-Nord er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse. 

Vores interessenter er Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

Bestyrelse 
Vores øverste ledelse er en bestyrelse, hvis medlemmer bliver valgt af den enkelte interessentkommune efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med valgperioden i byrådet eller kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og næstformand. 

Normalt bliver der holdt seks bestyrelsesmøder om året.

Den nuværende bestyrelse 
Den nuværende bestyrelse består af:


Kristoffer Hjort Storm, formand - Aalborg Kommune
Niels Peter Christoffersen, næstformand - Mariagerfjord Kommune

Erik Sørensen
- Brønderslev Kommune

Jens Ørtoft
- Jammerbugt Kommune

Jens Chr. Golding
- Jammerbugt Kommune

Jørgen Hammer Sørensen
 - Mariagerfjord Kommune

Peter Hansen - Rebild Kommune

Anna Oosterhoff - Rebild Kommune

Mette Ekstrøm Jensen - Aalborg Kommune

Bjarne Jensen - Aalborg Kommune

Lars Peter Frisk - Aalborg Kommune

Carsten Kristensen - Aalborg Kommune

Per Clausen - Aalborg Kommune