Bestyrelse og ejerkreds


Ejerkreds 
Nordværk er organiseret som et interessentskab med en politisk valgt bestyrelse, der består af byrådsmedlemmer fra de seks ejerkommuner bag selskabet.

Vores ejerkommuner er Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

VEDTÆGTER
Nordværks vedtægter - læs mere her
Bilag til vedtægter - læs mere her

Bestyrelse 
Vores øverste ledelse er en bestyrelse, hvis medlemmer bliver valgt af den enkelte interessentkommune efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsens funktionsperiode er sammenfaldende med valgperioden i byrådet eller kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen udpeger selv sin formand og næstformand. 

Bestyrelsen tager beslutninger vedrørende den overordnede drift og udvikling af affaldsselskabet. Den daglige ledelse varetages af selskabets ledergruppe.
Den nyvalgte bestyrelse er valgt for perioden 2022-2025 og ser sådan her ud:

Normalt bliver der holdt seks bestyrelsesmøder om året.Den nuværende bestyrelse 
Den nuværende bestyrelse består af:


Hans Christian Holst (V) - Brønderslev Kommune
Hildo Rasmussen (A) - Brønderslev Kommune
Arne Boelt (A) - Hjørring Kommune
Søren Homann (K) - Hjørring Kommune
Jørgen Bing (F) - Hjørring Kommune
Michael Krogsgaard (V) - Jammerbugt Kommune

René Rosenkrans (A) - Jammerbugt Kommune

Niels Peter Christoffersen (A) - Mariagerfjord Kommune

Lone Sondrup (V) - Mariagerfjord Kommune
Peter Hjulmann (V) - Rebild Kommune

Morten Lem (A) - Rebild Kommune

Lisbeth Lauritsen (A)- Aalborg Kommune

Michael Günther Mansdotter (A) - Aalborg Kommune

Tobias Bøgeskov Eriksen (A) - Aalborg Kommune

Lasse Puertas Navarro Olsen (Ø) - Aalborg Kommune

Torben Froberg Poulsen (V) - Aalborg Kommune

Peter Lindholt (V) - Aalborg Kommune

Dagsorden til næste bestyrelsesmøde
  • Ingen dagsorden udgivet
Referater fra bestyrelsesmøderne