Filer til download


Her har vi samlet forskellige filer, som vi stiller til rådighed for download.


Skilte til genbrugspladser

Vi har samlet en oversigt med skilte til genbrugspladser, som særligt henvender sig til medarbejdere på kommunale genbrugspladser.

Opløsningsmidler, indhold over 10 ltr.Opløsningsmidlerhej

Gruppe

Beskrivelse

UN-nummer

A Fast olieholdigt affald
ASpildolie
BHalogenholdigt affaldUN1903
C Opløsningsmidler i småemballager UN1993
CSpildfortynderUN1993
HOrganiske syrerUN3265
H2*Malingsaffald i containere UN1263
KKviksølvholdigt affald, i forarbejdede genstande
OBrintoverilte op til 60%UN2014
TBekæmpelsesmidlerUN2810
TGiftig malingUN2810
XBaserUN3266
XGødning, fastUN3077
XUorganiske syrerUN3264
ZGasdåser, ikke genopfyldeligeUN2037
ZIsocyanaterUN2478
ZKlinisk risikoaffaldUN3291
ZLaboratorieaffaldUN3286
Z Medicin
ZSpraydåserUN1950
ZUkendt affaldUN3286
ZLightere

UN1057

ZKulsyre- og lattergaspatronerUN2037
ZZ lithiumion batterier over 100 Wh

UN 3480

ZLithium-metal batterier højst 2 g lithiumUN 3090
ZEmballager, kasserede, tomme, urensedeUN 3509
HFyrværkeri, opløst i vand (2 mdr.)
KSmåbatterier kan indeholde lithiumbatterier til genbrug
COpløsningsmidler, indhold over 10 ltr.UN 1993
ZDEFEKTE lithium batterier                            UN 3480   UN 3090


*)
For H2-affald i container, er der lavet en liste over affaldstyper der ikke må komme i containeren.

Den kalder vi Negativliste H2, og du kan se den her:
Negativliste H2Emballagekrav ved transport
For at kunne transportere farligt gods lovligt, er der flere krav til emballagen, der skal være opfyldt. Som affaldsproducent er det dig, der har ansvaret for at kontrollere, om emballagen overholder de til enhver tid gældende krav.

Oplysninger om emballering af farligt affald


Klinisk risikoaffald
Afhentning af klinisk risikoaffald er en abonnementsordning, hvor du kan tilmelde dig afhentning efter behov. Her kan downloades en brochure der fortæller lidt om ordningen samt en oversigt over planlagte afhentninger.

Kursusbeskrivelser

Reno-Nord Farligt Affald holder forskellige typer kurser i håndtering af farligt affald, og du kan her hente kursusbeskrivelser om de aktuelle kurser


Hent kursusbeskrivelse - Sorteringskursus

Hent kursusbeskrivelse - ADR kap. 1.3
Liste over affaldstyper


Liste over affaldstyper er udarbejdet specielt til farligt affald fra kommunale genbrugspladser og er ikke fuldstændig.


Hent liste over affaldstyper

Vejledende sorteringsliste med affaldsgruppe, UN-nummer og faresedler - primært til brug på genbrugspladser.Bookinglister med affald Grønland

Bookinglister med affald fra Grønland - elektronikaffald og metaller for sig selv og farligt gods for sig selv. 


Hent vejledning i emballering af småemballager
Hent bookingliste til miljøgods- elektronikaffald, metallerHvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2