Nordjyske kommuner i front med genanvendelsen af plast


Arkiv

I/S Reno-Nord udsorterer allerede nu mere end 45% af kommunernes kildesorterede plast fra husholdninger til genanvendelse. Et bedre marked for genanvendelse af plast vil gøre genanvendelsesprocenten væsentligt højere.

Jammerbugt, Mariagerfjord og Aalborg Kommune, der er medejere af affaldsselskabet I/S Reno-Nord, aftalte allerede for flere år siden, at ensrette indsamlingen af plast og metal fra kommunernes husholdninger. Rebild kommune er siden kommet til, og flere kommuner er på vej - senere i år begynder Brønderslev og Hjørring kommune at indsamle plast- og metalaffald efter samme system.

Plast- og metalaffaldet havner på sorteringsanlægget, som er etableret hos det fælleskommunale affaldsselskab I/S Reno-Nord i Aalborg. "Etableringen af sorteringsanlægget har været et stort skridt frem mod mere genanvendelse. På sorteringsanlægget bliver den blandede plast og metal, som borgerne lægger i deres skraldespand, sorteret op i flere forskellige typer af plast og metal. Plast er nemlig ikke bare plast, og det højteknologiske sorteringsanlæg kan, ved hjælp af avancerede scannere, aflæse hvilken type plast affaldet består af. På den måde skabes der affaldstyper, der kan genanvendes", siger bestyrelsesformand i I/S Reno-Nord Kristoffer Hjort Storm.

45% af plasten sorteres ud i typerne HDPE, PP, PET og LDPE. på anlægget, Fælles for dem er at de umiddelbart kan afsættes til virksomheder som oparbejder plasten, så den kan bruges i fremstillingen af nye produkter. Yderligere ca. 35% er blandet blød plast, som pt. er vanskelig at afsætte på markedet. Det vurderes, at der i den kommende tid vil åbne sig nogle genanvendelsesmuligheder, og derfor bliver den bløde plast lige nu lagt på lager.

Cirka 20% af det plastaffald der indsamles kan ikke genanvendes. Det skyldes at nogle typer plastemballager ikke er designet til genanvendelse. Det er derfor afgørende, at der sker en udvikling, på blandt andet emballageområdet, som gør, at det bliver lettere at genanvende materialerne.

"Den udfordring har vi hele tiden været opmærksom på, og det var - sammen med hensynet til lokale arbejdspladser - medvirkende til, at vi valgte, at bygge et anlæg her i Nordjylland. På den måde kan vi nemlig sikre, at den del der ikke kan genanvendes, bliver udnyttet til energiproduktion i lokalområdet. At I/S Reno-Nord også driver et forbrændingsanlæg er ingen hindring for genanvendelsen. Vi har etableret sorteringsanlægget ud fra politiske mål om at øge genanvendelsen, og det er vores klare intention at mest muligt plastaffald bliver til nye produkter frem for at ende i forbrændingsanlægget" siger Kristoffer Hjort Storm.

Genanvendelsesprocenterne er baseret på helt aktuelle analyser, som er gennemført af Teknologisk Institut i forbindelse med et udviklingsprojekt på anlægget, som er støttet af Miljø og Fødevareministeriets miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram MUDP.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm, tlf.: 53 37 27 00
Direktør Thomas Lyngholm, tlf.: 20 86 21 23