Sortering


Fra den 1. januar 2024 er sorteringsanlægget på Troensevej i Aalborg solgt til Verdis. Salget sker som et led i realiseringen af den nye lovgivning på området, der gør, at Nordværk som en kommunal virksomhed ikke længere må eje eller drive automatiserede sorteringsanlæg.
Om sorteringsanlægget til plast, metal og mad- & drikkekartoner 


I tæt samarbejde med vores ejerkommuner tog vi i 2015 et stort skridt mod mere genanvendelse i Nordjylland, da vi skrev kontrakt med den portugisiske leverandør, Efacec Power Solutions, om at levere et topmoderne sorteringsanlæg til plast, metal og mad- & drikkekartoner. Baggrunden herfor var det store fokus på mere genanvendelse - både nationalt og internationalt. I dag leverer en lang række nordjyske kommuner plast, metal og mad- & drikkekartoner til anlægget.


Anlægget blev idriftsat i november 2016. Anlægget ejes og drives i dag af Verdis og behandler plast, metal og mad- & drikkekartoner fra nordjyske husholdninger.

Selvom Nordværk ikke længere ejer og driver anlægget og vores rolle har ændret sig, så fortsætter arbejdet med sorteringen af plast, metal og mad- & og drikkekartoner med at være en aktivitet, der foregår på vores matrikel i Aalborg. Aktiviteten udgør dermed et godt eksempel på et offentligt/privat partnerskab, og vi ser frem til samarbejdet med Verdis.


Samarbejder og forsøg

Har I en forespørgsel på et udviklingsprojekt eller forsøg, er I altid velkomne til at kontakte Verdis.


]


Eftersorteringen på anlægget


Skraldebilerne læsser affaldet af ude på anlægget, hvorefter det bliver spredt ud på et transportbånd og ledt til en sorteringskabine. Her frasorterer medarbejdere fra Verdis det affald, der er fejlsorteret, inden det ryger videre.

Affaldet bliver herefter ledt forbi et sug, hvor alle poser og lette plastmaterialer bliver sorteret fra.

Efter suget bliver metallerne sorteret fra. Store magneter sikrer, at jern og metal, og også ikke magnetiske metaller f.eks. aluminium, bliver sorteret fra.

Herefter er der kun den hårde plast tilbage i affaldet. Der findes mange forskellige typer plast, og ved hjælp af NIR (nærinfrarød) scannere, er maskinerne i stand til at skelne de forskellige typer plast fra hinanden. På den måde kan anlægget sortere plasten ud i de fraktioner, der optimerer genanvendelsen.

De genanvendelige materialer bliver presset til baller, hvorefter de kan afsættes til virksomheder, der kan oparbejde plasten og metallerne til nye produkter.