Sortering


Det er Nordværks ambition  - i samspil med interessentkommunerne - at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldshåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer.
Genanvendelse af plast, metal og mad- & drikkekartoner 


Vi tilbyder genanvendelse af plast, metal og mad- & drikkekartoner fra husholdninger. I tæt samarbejde med ejerkommunerne tog vi i 2015 et stort skridt mod mere genanvendelse i Nordjylland, da vi skrev kontrakt med den portugisiske leverandør, Efacec Power Solutions, om at levere et topmoderne sorteringsanlæg til plast, metal og mad- & drikkekartoner. Baggrunden herfor er det store fokus på mere genanvendelse, som det er ambitionen på europæisk plan og i den danske affaldspolitik.

I dag leverer en lang række nordjyske kommuner plast, metal og mad- & drikkekartoner til anlægget.


]


Sorteringsanlægget

Anlægget blev idriftsat i november 2016. Vi behandler plast, metal og mad- & drikkekartoner fra husholdninger.

Affaldet læsses af på anlægget, og affaldet spredes på et transportbånd, før det ledes til en sorteringskabine. Her frasorteres affald, der er fejlsorteret.

Herefter bliver affaldet ledt forbi et sug, hvor alle poser og lette plastmaterialer bliver taget fra.

Herefter bliver metallerne taget ud. Store magneter sikrer, at jern og metal, og også ikke magnetiske metaller, som f.eks. aluminium, bliver taget ud af affaldet.

Herefter er der kun plast tilbage i affaldet. Der findes mange forskellige typer plast, og ved hjælp af NIR (nærinfrarød) scannere, er maskinerne i stand til at skelne de forskellige typer plast fra hinanden. På den måde sorteres plasten i mange fraktioner der optimerer genanvendelse.

De genanvendelige materialer presses i baller. Ballerne kan afsættes til virksomheder, der oparbejder plasten og metallerne til nye produkter.

Fra den 1. januar 2024 skifter sorteringsanlægget til behandling af plast, metal og mad- og drikkekartoner på Troensevej i Aalborg ejer efter at være blevet solgt til renovationsselskabet, Urbaser. Salget til Urbaser sker som et led i realiseringen af den nye lovgivning på området, der gør, at Nordværk som en kommunal virksomhed ikke længere må eje eller drive automatiserede sorteringsanlæg.

Selvom vores rolle ændrer sig, så fortsætter arbejdet med sorteringen af plast, metal og mad- & og drikkekartoner med at være en aktivitet, der foregår på Nordværks matrikel, og udgør dermed et godt eksempel på et offentligt/privat partnerskab på affaldsområdet.

AFSÆTNING


Vi arbejder løbende på at sikre optimal genanvendelse af de plast- og metalfraktioner, der bliver udsorteret på sorteringsanlægget. Det gør vi blandt andet ved at stille krav til vores aftagere. Eksempelvis skal de skal kunne dokumentere, at de omdanner plastaffaldet til en ny råvare eller i nye plastprodukter på sikker og forsvarlig vis.
På nuværende udsorterer vi i følgende plasttyper:
 • HDPE og PP
  HDPE er eksempelvis emballager fra sæbeprodukter, men PP er fødevareemballager fra eksempelvis smørbakken. Disse plasttyper afsætter vi til Ragn-Sells, der oparbejder det i nye råvarer hos Dansk Affaldsminimering i Langå. Det er en kvalitetsvare, vi altid afsætter til genanvendelse.
 • LDPE-folie
  LDPE-folie er den bløde plastfolie fra eksempelvis balleemballering, større plastposer og -sække. Denne plasttype afsætter vi til både Quantafuel i Skive til kemisk genanvendelse og til Ragn-Sells, der oparbejder plasten i nye råvarer. Det er en kvalitetsvare, vi altid afsætter til genanvendelse.
 • Mixfolie
  Mixfolie er også en blød plastfolie, men som kommer fra eksempelvis fryseposer og folie fra pålægsbøtter. Vi har på nuværende tidspunkt et oplag af denne plasttype, som Quantafuel aftager til kemisk genanvendelse fra 2022, hvor deres anlæg er i fuld drift.
 • PET
  PET er eksempelvis emballager såsom flasker og beholdere til fødevareprodukter. Der er på nuværende tidspunkt ikke nok behandlingskapacitet i Europa. Desuden er det dyrt at komme af med, og mulighederne for en stor fortjeneste ved afbrænding er en væsentlig risiko. Derfor er denne plasttype oplagret, indtil vi finder den rette aftager, der kan fremvise den nødvendige dokumentation.
Har din virksomhed interesse i at modtage det sorterede affald til genanvendelse, kan I kontakte os, så vi kan drøfte mulighederne.INNOVATIVE SAMARBEJDER OG FORSØG

Vi deltager løbende i innovative forsøg med en række andre affaldsselskaber, private virksomheder og universiteter, hvor udsorteret affald genanvendes i diverse sammenhænge. Det gør vi for at udvikle nye muligheder for genanvendelse.
Har I en forespørgsel på et udviklingsprojekt eller forsøg, er I altid velkomne til at kontakte os.