Sortering


Det er I/S Reno-Nords ambition  - i samspil med interessentkommunerne - at kunne tilbyde hele paletten af løsninger til affaldhåndtering, der understøtter den kommunale indsats inden for forvaltning af miljø og ressourcer.
Genanvendelse af plast og metal 


I/S Reno-Nord tilbyder genanvendelse af plast og metal fra husholdninger. I tæt samarbejde med ejer kommunerne tog I/S Reno-Nord i 2015 et stort skridt mod mere genanvendelse i Nordjylland, da vi skrev kontrakt med den portugisiske leverandør Efacec power solutions om at levere et topmoderne sorteringsanlæg til plast og metal. Baggrunden herfor er den store fokus på mere genanvendelse som det er ambitionen på europæisk plan og i den danske affaldspolitik.

I dag leverer en lang række Nordjyske kommuner affald til anlægget.


]


Sorteringsanlægget

Anlægget blev idriftsat i november 2016. Vi behandler plast og metal affald fra husholdninger.

Affaldet læsses af på anlægget og affaldet spredes på et transportbånd, før det ledes til en sorteringskabine. Her frasorteres affald, der er fejlsorteret.

Herefter bliver affaldet ledt forbi et sug, hvor alle poser og lette plastmaterialer bliver taget fra.

Herefter bliver metallerne taget ud. Store magneter sikrer, at jern og metal, og også ikke magnetiske metaller som f.eks. aluminium bliver taget ud af affaldet.

Herefter er der kun plast tilbage i affaldet. Der findes mange forskellige typer plast, og ved hjælp af NIR (nærinfrarød) scannere, er maskinerne i stand til at skelne de forskellige typer plast fra hinanden. På den måde sorteres plasten i mange fraktioner der optimerer genanvendelse.

De genanvendelige materialer presses i baller. Ballerne kan afsættes til virksomheder, der oparbejder plasten og metallerne til nye produkter.

AFSÆTNING


I/S Reno-Nord arbejder løbende på at sikre optimal genanvendelse af de produkter som der udsorteres på anlægget. Derudover deltager vi løbende i innovative forsøg med en række andre affaldsselskaber, private virksomheder og Universiteter, hvor udsorteret affald genanvendes i diverse sammenhænge, for at udvikle nye muligheder for genanvendelse.

Alle virksomheder der er interesserede i at modtage det sorterede affald til genanvendelse kan kontakte os for at høre om muligheden herfor, ligesom vi altid ser positivt på at deltage i forsøg og udviklingsprojekter.Levering til anlægget

Kommuner eller affaldsselskaber, der har interesse i at levere affald til sorteringsanlægget, er velkomne til at kontakte os for at høre nærmere om mulighederne.