Profil og organisation


Miljøpolitik

I/S Reno-Nord gennemfører miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald fra kommuner, virksomheder og private.


Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer.


I/S Reno-Nords medarbejdere medvirker i fællesskab til at levere kvalitetsbevidst og troværdig servicering af vores kunder og øvrige interessenter.


I/S Reno-Nord vil arbejde for:

 • Princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet.
 • At håndterings- og behandlingsmetoder tilrettelægges ud fra miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske betragtninger.
 • At inddrage hensynet til miljø og arbejdsmiljø ved valg af og i samarbejde med leverandører.
 • At sikre, at virksomhedens aktiviteter lever op til gældende lovkrav og andre bestemmelser.
 • Systematisk at forebygge forurening og arbejdsskader samt sætte mål for løbende forbedringer.
 • At sikre åben dialog med medarbejdere og andre interessenter.Reno-Nords opgaver 
Reno-Nords driftsopgaver er:


 • Drift af energianlæg - forbrænding af affald med henblik på produktion af varme og el
 • Drift af deponianlæg
 • Drift af modtagecenter for farligt affald
 • Drift af genbrugsanlæg
 • Drift af jorddepot
 • Drift af ordning for elektronikaffald 
ORGANISATION