Forretningsstrategi for 2023-2025


Nærbillede af lille lyng


Nordværk vil være med til at sætte en stærk dagsorden for hele regionen i forhold til den fremtidige affaldshåndtering og ressourceudnyttelse.

"Vi har modet til at gå foran, tænke innovativt og bringe vores viden og erfaring i spil - og have hjertet på rette sted".

Sådan lyder opsummeringen fra direktør Thomas Lyngholm og bestyrelsesformand Lisbeth Lauritsen om Nordværks forretningsstrategi for 2023-2025.

Se vores strategihus eller dyk ned i elementer fra vores forretningsstrategi her på siden. 
God læselyst! 


Vores mission 

Nordværk er førende inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse. I et stærk fællesskab bidrager vi til den grønne omstilling med fokus på klima og miljø til gavn for ejerkommuner, borgere og virksomheder.  Med blik for ejerkommunernes behov er vores kerneopgave at løse de overdragede opgaver effektivt, innovativt og gennemsigtigt med visionen for øje. 

Vi leverer tryghed og sikkerhed i opgaveløsningen, med stærk fokus på den økonomiske, den miljømæssige og den sociale budlinje. Vi prioriterer og deltager aktivt i lokale løsninger og skaber resultater med blik for hele Nordjylland - og den øvrige omverden.Vores vision

Nordværk vil være hele Nordjyllands foretrukne samarbejdspartner indenfor innovative, miljørigtige og effektive løsninger på affalds- og energiområdet.

I partnerskaber med virksomheder og vidensinstitutioner vil vi bidrage med nye løsninger til gavn for miljø og klima.

Med et stærkt fokus på vores fælles fremtid vil vi være klimaneutrale og pionerer i den grønne omstilling.Vores strategiske mål for udgangen af 2025

 1. Nordværk har et stærkt og kendt brand på affaldsområdet - både lokalt, regionalt og nationalt
 2. Nordværk har udvidet opgaveporteføljen med flere overdragede opgaver fra ejerkommunerne
 3. Nordværk har udviklet nye og bedre miljø- og klimaløsninger på affaldsområdet
 4. Nordværk har påbegyndt byggeriet på anlægsdelen i Carbon Capture-projektet
 5. Nordværk har en fælles identitet og en stærk fælles kultur på tværs af hele organisation


Fire strategiske fokusområder

Nordværk har udpeget fire fokusområder, der er handlingsanvisende og skal sikre, at vi kan løse kerneopgaven, stræbe mod visionen og nå de strategiske mål inden for strategiperioden. Fokusområderne er:
 
 1. En attraktiv arbejdsplads
 2. Forretningsudvikling
 3. Grøn omstilling
 4. Viden, data & digitalisering
Blik klogere på hvad, vores fokusområder dækker over herunder. 


1. En attraktiv arbejdsplads 


Den attraktive arbejdsplads er et centralt fokusområde i vores forretningsstrategi. Vi står fortsat midt i en fusionsproces og med potentiale for yderligere vækst, det skal vi sikre, at vi alle har de rette rammer og vilkår til at komme igennem og stærkt ud i det nye og fælles. 

Konkrete mål er: 
 • Fælles personalepolitik og personalehåndbog 
 • Opfølgning på trivselsmåling
 • Fælles værdier
 • Lederudvikling og kompetenceudvikling
 • Fælles "VI" og en fælles kultur
 • Beskrivelse af roller og ansvar


2. Forretningsudvikling


Vi ønsker hele tiden at være nysgerrige på, hvordan vi kan optimerer og udvikle, og vil bestræbe os på at udnytte og se mulighederne indenfor den nye lovgivning på affaldsområdet. 

Konkrete mål er:
 • Nyt navn og ny visuel identitet
 • Nye partnerskaber på genbrugs- og genanvendelsesområdet
 • Analyseret nye muligheder og udfordringer på genbrugs- og genanvendelsesområdet
 • A la carte-model
 • Opgaveoverdragelser fra ejerkommuner 
 • Plan for selskabsgørelse


3. Grøn omstilling


Klimaet er en udfordring, som vi må og skal forholde os til. Vi har allerede taget en række vigtige skridt, men vi skal gøre mere. 

Konkrete mål er:
 • Vidensnetværk 
 • Potentialer for grøn omstilling inden for transport og logistik
 • Afsætningsmuligheder til genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi
 • Afsætningsaftale for CO2
 • CO2-fangstanlæg 
 • Fælles ledelsessystem og miljø- & arbejdsmiljøpolitik 
 • CSR-politik


4. Viden, data & digitalisering 


Vi vil bruge data og viden til at synliggøre den værdi, vi skaber for borgerne og samfundet og til at styrke vores beslutningsgrundlag for både ledelsen og i vores eksterne samarbejder. 

Konkrete mål er:
 • Business intelligencesystemer
 • Fælles IT-infrastruktur
 • Levering af bedre data og viden om opgaver for kunder og ejerkommuner 
 • Optimering af indsamling og analyse af data
 • Datadrevet beslutningsgrundlag
 • Nummerpladescanning på genbrugspladser


En fælles indsats og rejse

I de kommende år tager vi de afgørende skridt, der skal tydeliggøre Nordværk som en af landets bedste inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse.

Vil du med på rejsen, så tjek vores ledige stilliger lige her: Gå til ledige stillinger

Har du spørgsmål til vores forretningsstrategi, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@nordvaerk.dk.