Reno-Nord Farligt affald


Langerak 21 
9220 Aalborg Øst

Modtagecenter for farligt affald:
Rådgivning, driftsordninger, kontrol, omemballering og transport

Telefon  98 15 45 30 
farligtaffald@renonord.dk

Driftschef Claus Espersen Åbningstid:
Mandag - torsdag  07.00 - 15.00
Fredag                       07.00 - 11.30