Persondatapolitik


Introduktion
For at kunne bortskaffe affald på samfunds- og miljømæssig forsvarlig vis har vi videoovervågning samt nummerplade genkendelsessystemer (ANPR) på vores lokaliteter.

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke informationer vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige ved at sende en mail til persondata@renonord.dk

Dataansvarlig
I/S Reno-Nord,
Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 46075753
Vores behandling af dine personoplysninger
På genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune, er der opsat ANPR- udstyr (nummerpladegenkendelse). Når en nummerplade kan tilknyttes et CVR-nummer bruger I/S Reno-Nord denne information til brug for fakturering.

Billeder fra videoovervågningen bruges som dokumentation ved tvivl om indvejede affaldsmængder, og hvis der skulle være uklarheder i forbindelse med fakturering mellem dig som kunde og I/S Reno-Nord. Dette er dog meget sjældent.

Endvidere benyttes billeder fra videoovervågning i forbindelse med I/S Reno-Nords stikprøvekontrol for at leve op til Miljøstyrelsens krav.

I/S Reno-Nord bruger ikke videoovervågning til at identificere enkeltpersoner.
Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efter at slette optagelser, så snart de ikke har nogen relevans. De ANPR-informationer, der benyttes som grundlag for fakturering, opbevares efter reglerne i op til 90 dage.
Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:
 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere og backup med det samme.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet - https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet 
Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver ikke oplysninger til andre virksomheder, organisationer og enkeltpersoner. Undtagelsen er af juridiske årsager, hvis vi i god tro mener at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendige for at: 
 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer. 
Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer med offentligheden og vores partnere.
Informationssikkerhed
Vi arbejder hårdt for at beskytte vores forretning og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af oplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:
 • Begrænset adgang til videoovervågning, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Sletning af videoer i overvågningsudstyr efter beskrevne regler.
 • Begrænset adgang til ANPR-data, så der kun gives adgang for personale, der håndterer fakturering.
 • Medarbejdere, der har adgang til videoovervågning og ANPR-oplysninger er vejledt i sikker behandling af oplysninger.
Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.
Cookies
Vi anvender basale cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Endvidere anvender vi cookies til opsamling af statistikker. Læs mere om vores cookie-politik her Cookie-politik.
Ændringer
Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden bl.a. ved nye regler. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side.


I/S Reno-Nord - 23. maj 2018
Samme dokument som PDF-fil - Persondata og cookiepolitik