Persondatapolitik


Introduktion
Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå hvilke informationer vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.
For at kunne bortskaffe affald på samfunds- og miljømæssig forsvarlig vis har vi videoovervågning samt nummerplade genkendelsessystemer (ANPR) på vores lokaliteter.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores

Databeskyttelsesrådgiver 
Unitas ApS
CVR: 40978089
E-mail: gdpr@unitas.consulting
 
Dataansvarlig
Nordværk I/S
Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst
CVR-nr.: 46076753
E-mail: kontakt@nordvaerk.dk 
 
Formålet med behandling af dine personoplysninger
Vi anvender dine personoplysninger i forbindelse med adgang til genbrugspladser, din brug af vores hjemmesider og i forbindelse med dine henvendelser til vores forskellige afdelinger.

På nogle genbrugspladser, er der opsat ANPR-udstyr (nummerpladegenkendelse). Når en nummerplade kan tilknyttes et CVR-nummer bruger vi denne information til brug for fakturering. På andre pladser anvendes der adgang via telefonopkald.

Billeder fra videoovervågningen bruges som dokumentation ved tvivl om indvejede affaldsmæng-der, og hvis der skulle være uklarheder i forbindelse med fakturering mellem dig som kunde og Nordværk I/S. Dette er dog meget sjældent.
Endvidere benyttes billeder fra videoovervågning i forbindelse med vores stikprøvekontrol for at leve op til Miljøstyrelsens krav.

Vi bruger ikke videoovervågning til at identificere enkeltpersoner.
 
Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med ovenstående formål anvender vi følgende kategorier af personoplysning:
- Oplysninger til adgang (eksempelvis telefonnummer, nummerplade og CVR-nummer)
- Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelser (eksempelvis navn, telefonnummer og e-mail)
- Oplysninger nødvendige for udførelsen af en kontrakt (adresse, CVR-nummer, telefonnummer, e-mail)
- Betalingsoplysninger i forbindelse med brugen af Genbrugsaktion.dk eller Godtgjort.dk
- Cookies
- Videoovervågninger

Hjemmel
Vi behandler dine oplysninger med følgende hjemmel:
- Genbrugsplads: Oplysninger til adgang, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt)
- Hjemmeside: Kontaktoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen 6, stk. 1, litra b (kontrakt)
- Genbrugsplads og hjemmeside: Oplysninger nødvendige for udførelsen af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningen 6, stk. 1, litra b (kontrakt)
- Hjemmeside: Betalingsoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b (kontrakt)
- Hjemmeside: Cookies, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c (samtykke)
- Genbrugsplads: Videoovervågninger behandles efter TV-overvågningsloven, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, litra c.
 
Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi behandler som udgangspunkt alene dine oplysninger, så længe de tjener det formål, hvorpå de blev indsamlet efter gældende lov eksempelvis bogføringslovens. Vi stræber dog efter at følge disse specifikke tidsfrister:

- Videoovervågninger opbevares 30 dage, jf. tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 2
- De ANPR-informationer, der benyttes som grundlag for fakturering, opbevares efter reglerne i op til 90 dage.
Oplysninger, som vi videregiver
Vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysninger til andre virksomheder, organisationer og enkeltpersoner. Undtagelsen er vores IT-leverandører (databehandlere) eller af juridiske årsager, hvis vi i god tro mener at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysninger er nødvendige for at:
 
  • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
  • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
  • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer med offentligheden og vores partnere.
Informationssikkerhed
Vi arbejder for at beskytte vores forretning og vores forbrugere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af oplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:
 
  • Begrænset adgang til videoovervågning, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
  • Sletning af videoer i overvågningsudstyr efter beskrevne regler.
  • Begrænset adgang til ANPR-data, så der kun gives adgang for personale, der håndterer fakturering.
  • Medarbejdere, der har adgang til videoovervågning og ANPR-oplysninger er vejledt i sikker behandling af oplysninger.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.
Overførsler til tredjeland
Vi overfører som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjelande. Såfremt vi mod forventning skulle benytte os af tredjelandsoverførsler, vil vi anvende EU SCC som overførselsmekanisme.
 
Samtykke
Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage. Dette sker via vores hjemmeside under vores cookiepolitik.

Profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Cookies
Vi anvender basale cookies til at give dig den bedst mulige oplevelse på vores hjemmeside. Endvidere anvender vi cookies til opsamling af statistikker. Læs mere om vores cookie-politik her Cookie-politik
 
Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:
Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (indsigtsret).
Retten til at få urigtige personoplysninger rettet (berigtigelse).
Retten til begrænsning af behandling
Retten til indsigelse
Retten til at få dine personoplysninger slettet.
Retten til dataportabilitet

Læs mere om dine rettigheder på Datatilsynet.dk

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Nordværks DPO.
Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).
Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere og backup med det samme.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet, (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-tildatatilsynet)
 
Ændringer
Vores persondatapolitik kan ændres fra tid til anden bl.a. ved nye regler. Eventuelle ændringer af denne persondatapolitik angives på denne side.