Profil og organisation


I/S Reno-Nord er en fremsynet affaldsvirksomhed, der håndterer affald med fokus på genanvendelse og grøn energi i form af varme og el.

I vores arbejde med at bortskaffe affald fra borgere og virksomheder i regionen sikrer vi, at dette sker med størst mulig hensyntagen til miljøet. Det gælder både i forhold til det omkringliggende miljø i det store perspektiv og arbejdsmiljø for de flere end 100 medarbejdere.
Reno-Nords opgaver 
Reno-Nords driftsopgaver er:


  • Drift af energianlæg - forbrænding af affald med henblik på produktion af varme og el
  • Drift af deponianlæg
  • Drift af modtagecenter for farligt affald
  • Drift af genbrugsanlæg
  • Drift af erhvervsgenbrugspladser
  • Drift af genbrugspladser
  • Drift af jorddepot
  • Drift af ordning for elektronikaffald 
ORGANISATION 
Åbningstider