Skilte til genbrugspladser


Denne side henvender sig særligt til medarbejdere på kommunale genbrugspladser, der her vil kunne finde skilte til de forskellige affaldsfraktioner, sorteringsvejledninger samt anden information af relevans i forbindelse med håndtering af farligt affald på genbrugspladser.

Materialet kan frit hentes til brug på genbrugspladser, hvor Nordværk henter farligt affald. Dog må det ikke ændres uden forudgående aftale med vores afdeling for Farligt Affald.

Der vil løbende blive lagt nyt materiale ud. Er der noget, du mangler på siden, er du meget velkommen til at kontakte os.

Herunder kan du finde skilte til de mest almindelige affaldsgrupper. Skiltene er i A4-størrelse og kan hentes som pdf ved at klikke på navnet:Fast olieholdigt affald

Affaldsgruppe: A


Hent skilt


Spildolie
Affaldsgruppe: A


Halogenholdigt affald
Affaldsgruppe: B
UN-nummer: UN 1903

Opløsningsmidler i småemballager
Affaldsgruppe: C
UN-nummer: UN 1993

Hent skilt

Spildfortynder
Affaldsgruppe: C
UN-nummer: UN 1993

Hent skilt

Organiske syrer
Affaldsgruppe: H
UN-nummer: UN 3265

Hent skilt

H2-affald i container
Affaldsgruppe: H2
UN-nummer: UN 1263

For H2-affald i container, er der lavet en liste over affaldstyper der ikke må komme i containeren. Den kalder vi Negativliste H2, og du kan se den her:

Kviksølvholdigt affald
Affaldsgruppe: K
UN-nummer: UN 3506

Hent skilt

Brintoverilte under 20 procent
Affaldsgruppe: O
UN-nummer: UN 2987

Hent skilt

Brintoverilte over 20 procent
Affaldsgruppe: O
UN-nummer: UN 2014

Hent skilt

Bekæmpelsesmidler
Affaldsgruppe: T
UN-nummer: UN 2810

Hent skilt

Tom emballage fra bekæmpelsesmidler
Affaldsgruppe: T
UN-nummer: UN 2588

Hent skilt

Giftig maling
Affaldsgruppe: T
UN-nummer: UN 2810

Hent skilt

Baser
Affaldsgruppe: X
UN-nummer: UN 3266

Hent skilt

Gødning, fast
Affaldsgruppe: X
UN-nummer: UN 3077

Hent skilt

Uorganiske syrer
Affaldsgruppe: X
UN-nummer: UN 3264

Hent skilt

Gasdåser, ikke genopfyldelige
Affaldsgruppe: Z
UN-nummer: UN 2037

Hent skilt

Isocyanater
Affaldsgruppe: Z
UN-nummer: UN 2478

Hent skilt

Klinisk risikoaffald
Affaldsgruppe: Z
UN-nummer: UN 3291

Hent skilt

Laboratorieaffald
Affaldsgruppe: Z
UN-nummer: UN 3286

Hent skilt

Medicin
Affaldsgruppe: Z

Hent skilt

Spraydåser
Affaldsgruppe: Z
UN-nummer: UN 1950

Hent skilt

Ukendt affald
Affaldsgruppe: Z
UN-nummer: UN 3286

Hent skilt

Hvilket afsnit skal starte med at være foldbar?
2