Pressemeddelelse - Årsrapport 2018 fra I/S Reno-Nord


I/S Reno-Nord opnåede et resultat på 19,8 mio. kr. i et år med udfordringer

Bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm udtaler i forbindelse med årsregnskabet:

"2018 har budt på udfordringer for I/S Reno-Nord. Affaldsmarkedet har ændret sig væsentligt siden 2017, og vi har kun i begrænset omfang kunnet tiltrække tilstrækkelige mængder til drift af begge energianlæggets ovnlinjer i vintermånederne. Samtidig bød en stor revision af et turbineanlæg på uforudsete problemer, som gjorde at udetiden var betydeligt længere tid end forventet. Dette resulterede i en væsentligt reduceret indtjening på salg af el. Samlet set har det betydet, at vi kom ud af 2018 med et lavere resultat, end vi havde forventet ved årets begyndelse.


Vi anser imidlertid resultatet for tilfredsstillende, idet den gode udvikling, som for alvor viste sig med resultatet for 2017, ser ud til at fortsætte. Efter en årrække med røde tal på bundlinjen, har vi for andet år i træk et godt og positivt resultat. Egenkapitalen er genetableret og med årets resultat udviser balancen for 2018 nu en egenkapital på 54,2 mio.kr. Bestyrelsens strategi for genopretning af selskabets økonomi ser dermed ud til at have haft god effekt".

Årsrapporten er tilgængelig på www.renonord.dk .

I/S Reno-Nord er etableret i 1978, og indgik i 2014 i en fusion med de to nordjyske affaldsselskaber I/S Fælles Forbrænding (Hobro) og I/S Mokana (Aalborg).

Et af formålene med fusionen var at skabe en gevinst for interessentkommunerne i form af rationaliseringer og stordriftsfordele. Det er i høj grad lykkedes. Der er opnået væsentlige rationaliseringer i ledelsen og på det administrative område, ligesom der i driften er opnået en række gevinster. Samtidig har ledelsen arbejdet målrettet med at skabe synergi og nye værdikæder på tværs af selskabets opgaveområder.

I/S Reno-Nord er blevet en væsentlig aktør inden for genanvendelse af plastaffald fra husholdninger. Selskabet driver et af de mest avancerede sorteringsanlæg i Danmark, og modtager kildesorteret plast- og metalaffald fra husholdninger i Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommuner.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm, tlf.: 53 37 27 00
Direktør Thomas Lyngholm, tlf.: 20 86 21 23