Pressemeddelelse - Årsrapport 2017 fra I/S Reno-Nord


I/S Reno-Nord passerer 310 mio. kr. i omsætning, og præsenterer historisk godt resultat.

Skarp fokus på økonomistyring og god vækst i salg af energi og en række affaldsaktiviteter har været med til at sikre at 2017 er blevet en milepæl for I/S Reno-Nord, efter en årrække med røde tal på bundlinjen.


Omsætningen i 2017 på 310 mio. kr. er udtryk for en vækst på næsten 25 mio. kr. i forhold til 2016, og årets resultat er positivt med 23,7 mio. kr. for I/S Reno-Nord som helhed. Med dette resultat er I/S Reno-Nords egenkapital genetableret efter en periode, hvor egenkapitalen har været negativ.

Ledelsen anser da også årets resultatet som tilfredsstillende, idet udviklingen i regnskabsåret har været bedre end forventet, og ledelsen forventer i øvrigt et tilsvarende godt resultat for 2018.

Det nuværende I/S Reno-Nord er etableret på baggrund af en fusion mellem de tre Nordjyske affaldsselskaber I/S Fælles Forbrænding (Hobro), I/S Mokana (Aalborg) og I/S Reno-Nord (Aalborg).

Et af formålene med fusionen, der blev gennemført i 2014, er at skabe en gevinst for interessentkommunerne i form af rationaliseringer og stordriftsfordele. Det er i høj grad lykkedes. Der er opnået væsentlige rationaliseringer i ledelsen og på det administrative område, ligesom der i driften er opnået en række gevinster. Samtidig har ledelsen arbejdet målrettet med at skabe synergi og nye værdikæder på tværs af selskabets opgaveområder.

Med udgangen af 2017 indstillede I/S Reno-Nord driften af forbrændingsanlægget i Hobro. Alligevel forventer I/S Reno-Nord vækst i energiproduktionen fra affald og biomasse i de kommende år. Det hænger sammen med, at selskabet har fået godkendelse til at idriftsætte en ovnlinje, der hidtil har tjent som reserveanlæg. Dermed vil mængden af affald og biomasse, der udnyttes til energiproduktion, kunne forøges fra nuværende ca. 180.000 tons og op til 230.000 tons på årsbasis. I/S Reno-Nord øger dermed bidraget til den grønne omstilling i Aalborg markant.

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm, tlf.: 53 37 27 00

Direktør Thomas Lyngholm, tlf.: 20 86 21 23