Omlægning af vandløb markerer ny nordjysk ressourcepark til affaldshåndtering


ARKIV - 2021

Nordjyllands Ressourcepark i Aalborg Øst skal i fremtiden håndtere affald fra en række nordjyske kommuner. Første etape bliver en plads til have- og parkaffald.

Landbækken strømmer nu i et nyt slynget forløb langs med Egensevej. Det skete, da borgmester Thomas Kastrup-Larsen mandag formiddag fjernede det sidste læs jord med en rendegraver. Dermed er første skridt taget til fremtidens affaldshåndtering. Nu har arealet i Aalborg Øst nemlig både plads til vandløbet og Nordjyllands Ressourcepark.

Affald som en ressource 
"Ressourceparken er et fælles projekt mellem affalds- og energivirksomheden Reno-Nord og Aalborg Kommune. Et projekt, som - ud over håndtering af affald - også tager hensyn vandkvalitet og fremtidige klimaløsninger," fortæller rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, Per Clausen. Han fortsætter:

"I Nordjylland ser vi affaldet som en ressource, der kan genbruges, genanvendes eller omdannes til nye produkter eller energi. Derfor kalder vi det nye område i Aalborg Øst for Nordjyllands Ressourcepark. Der bliver nemlig også tænkt natur og biodiversitet ind."

I Aalborg Kommune er der stort pres på genbrugspladsen Over Kæret. I forvejen arbejder Reno-Nord med miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald. Det sker ud fra princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet. Det er derfor oplagt at bygge en ny genbrugsplads ved Reno-Nords nuværende faciliteter, som kan aflaste de eksisterende pladser.

"Ambitionen er at skabe en ressourcepark, hvor vi sammen med borgere, virksomheder og organisationer kan tænke nye og kreative tanker og løsninger i forhold til affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi," siger bestyrelsesformand i Reno-Nord, Kristoffer Hjort Storm.

Haveaffald er første etape 
Ressourceparkens første etape forventes klar i efteråret 2021. Den består af en plads til modtagelse og sortering af have- og parkaffald samt en plads til oplagring af den forbrændingsegnede andel af det sorterede have- og parkaffald. En del af affaldet kommer altså retur til borgerne som grøn fjernvarme i radiatorerne.

I grøn balance 
Borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen ser store muligheder i det fælles projekt med Reno-Nord. Han forklarer: "I Aalborg Kommune udvikler vi os sammen. Vi vil være i grøn balance og tænker i løsninger, der rækker ind i fremtiden. Det gælder også på affaldsområdet, hvor vi sammen med de øvrige nordjyske ejerkommuner i Reno-Nord foregriber en lang række klima- og miljøudfordringer ved at tænke og handle bæredygtigt. Dermed kan fremtidige generationer nyde godt af de smarte valg, vi træffer i dag."

Fakta 
Reno-Nord behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder i blandt andet Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

Nordjyllands Ressourcepark forventes at stå færdig i 2025. 

For yderligere oplysninger kontakt: 
  • Per Clausen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune - 31 67 50 08
  • Kristoffer Hjort Storm, bestyrelsesformand i I/S Reno-Nord - 53 37 27 00
  • Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune - 99 31 15 00