Nyt, nordjysk affaldsselskab sikrer grøn omstilling


Effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Det er nøgleordene for det nye affaldsselskab, som vi hos I/S Reno-Nord fra nytåret 2022 indgår i sammen med AVV I/S. Den daglige drift vil være upåvirket af fusionen, men på sigt bliver det nye selskab en vigtig løftestang for den grønne omstilling og et cirkulært Nordjylland.

Stærkt hold, der kan løfte opgaven i Nordjylland
- Når vi samler kræfterne, kan vi virkelig spille aktivt ind i den Klimaaftale, som Regeringen i 2020 lancerede for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Det siger Thomas Lyngholm, direktør i det nye selskab og hidtil med direktør-kasket i Reno-Nord. Han pointerer, at ønsket om at iværksætte fusionen kommer fra de seks ejerkommuner bag selskabet: Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg. Steen Madsen, tidligere direktør i AVV og nu vicedirektør i det nye affaldsselskab, supplerer:

- De to selskaber har allerede arbejdet sammen om flere vigtige områder og indgik i 2017 en samarbejdsaftale om bl.a. plastaffald og affald til deponi. Med udgangspunkt i den nye klimaplan sætter vi nu et stærkt hold, der kan løfte opgaven her i Nordjylland.
 
Miljø, økonomi og socialt ansvar
Klimaplanens hovedmål - øget genanvendelse og nedbringelse af CO2-udledningen - har AVV og Reno-Nord længe arbejdet fokuseret med på hvert sit felt: AVV med iværksættelse af en lang række tiltag for direkte genbrug og cirkulær økonomi og Reno-Nord med etableringen af Danmarks første sorteringsanlæg for plast- og metalaffald fra borgere. Fusionen samler alle de gode ressourcer og giver mulighed for at arbejde videre med den tredobbelte bundlinje, hvor både miljø, økonomi og social ansvarlighed spiller ind, fortæller Steen Madsen:

- Vi vil gerne sikre endnu større udbredelse af f.eks. tiltagene for cirkulær økonomi, og her er den nye Ressourcepark, som er under udvikling sammen med Aalborg Kommune, en vigtig og spændende mulighed. Og så har vi et ønske om at styrke de socialøkonomiske arbejdspladser der, hvor det kan lade sig gøre.
 
Sektorkobling og grønne brændstoffer
Et andet, vigtigt fokusområde for det nye selskab bliver sektorkoblingen, hvor f.eks. indfanget CO2 fra energianlæggenes affaldsforbrænding kan indgå i Power-to-X-anlæg, der fremstiller grønne brændstoffer til bl.a. skibe. Reno-Nord indgår sammen med Aalborg Forsyning og investeringsselskabet Copenhagen Infrastructure Partners i samarbejdet om et nyt anlæg, der skal opføres ved Nordjyllandsværket i Aalborg. Et område, der rummer store perspektiver for fremtiden og muligheder for det nye selskab, forklarer Thomas Lyngholm:

- Her kan vi som et stort affaldsselskab virkelig gøre en forskel, fordi vi har volumen til at levere CO2 til at drive de nye, innovative teknologier.
 
Dedikeret personale og bredt forankret bestyrelse
Sammenlægningen af AVV og Reno-Nord, som hidtil har haft hovedsæde i hhv. Hjørring og Aalborg, får ikke nogen umiddelbar betydning for den konkrete hverdag på de to arbejdspladser. Begge steder bevares anlæg og administration - men med oplagte muligheder for samarbejde og udveksling på tværs. Fusionen handler ikke om rationaliseringer, men om at stå styrket sammen, understreger ledelsen, der påpeger, at det nye selskab er båret af et fagligt dygtigt og meget dedikeret personale.

Det nye affaldsselskab får en bestyrelse med to medlemmer udpeget af henholdsvis Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune og Rebild Kommune, tre medlemmer fra Hjørring Kommune og seks medlemmer fra Aalborg Kommune. Samarbejdet i det nye fælles affaldsselskab bliver fleksibelt, så hver enkelt ejerkommune kan deltage i de dele af samarbejdet, som giver mening i den respektive kommune.
 
Hvad betyder fusionen for dig som affaldsleverandør?
Leverer din virksomhed affald til Reno-Nord - f.eks. som vognmand eller indsamler - kan I fortsat levere, som I plejer.