Danmarks mest moderne anlæg til sortering af plast og metal indvies i dag


Danmarks mest moderne sorteringsanlæg til plast og metal indvies i dag hos Reno-Nord i Aalborg og er klar til at modtage plast og metal fra de 137.000 husstande i kommunerne Jammerbugt, Mariagerfjord og Aalborg. Anlægget til 38 millioner kroner er et stort skridt på vejen mod en mere effektiv sortering og genanvendelse af affald i Nordjylland.

I/S Reno-Nord og de tre kommuner Jammerbugt, Mariagerfjord og Aalborg indvier i dag Danmarks mest moderne anlæg til sortering af plast og metal. Dermed tager vi et meget stort skridt på vejen mod en mere effektiv sortering og genanvendelse af affald. Under den forrige regering blev det besluttet, at vi i Danmark skal genanvende halvdelen af affaldet fra private husstande i 2022. I 2011 lå genanvendelses-graden på 22 procent.

Sortering i alle husstande fra årsskiftet
Husstandene i Mariagerfjord kommune er allerede godt i gang med at indsamle affald. I Jammerbugt er cirka halvdelen af husstandende i gang, og Aalborg afleverer første læs plast og metal til sorteringsanlægget i dag.
Når sorteringsanlægget fra i dag går i drift, er det et skridt frem mod mere genanvendelse. Den blandede del med plast og metal, som borgerne lægger i deres skraldespand, bliver sorteret op i flere forskellige typer af plast og metal. Plast er nemlig ikke bare plast, og det højteknologiske sorteringsanlæg kan, ved hjælp af avancerede scannere, aflæse hvilken type plast affaldet består af. På den måde skabes der affaldstyper, der kan genanvendes og udgøre en værdi, siger bestyrelsesformand i Reno-Nord, Daniel Nyboe Andersen.

Anlægget har kapacitet til meget mere
Anlægget har en kapacitet på 4,3 tons plast og 1,2 tons metal pr. time. Når vi i løbet af kort tid modtager alt frasorteret plast- og metalaffald fra de 3 kommuner, udnyttes ca. halvdelen af anlæggets kapacitet. Det giver os f.eks. mulighed for at håndtere affaldet fra samtlige 250.000 nordjyske husstande, siger Daniel Nyboe Andersen

Genanvendelse af plast og metal fra anlægget
- Det er vores håb, at vi kan etablere samarbejder med lokale virksomheder. På den måde kan vi ikke alene spare ressourcer til forbrænding, men også til transport af det færdigsorterede affald. Der er ingen tvivl om at der er et marked for genanvendelse af plast og metal, og Reno-Nord undersøger i øjeblikket mulighederne for den bedste afsætning siger Daniel Nyboe Andersen.

Anlægget opført på kun halvandet år
Forud for indvielsen ligger et stort stykke arbejde. Kommunerne har haft en stor opgave med at få valgt, indkøbt og uddelt de nye torums affaldscontainere til alle husstandene. Reno-Nord har arbejdet intenst på EU-udbud, godkendelser samt indkøb og opførelse af det nye anlæg. Anlægget er leveret af den portugisiske virksomhed EFACEC Power Solutions, som har stor ekspertise på området. Den nordjyske entreprenørvirksomhed Tom Jakobsen A/S fra Aabybro, har stået for byggeriet.
- Det er helt usædvanligt, at et projekt af denne størrelse er gennemført på kun halvandet år. Derfor har der også været pres på til det sidste med at teste anlægget. Men vi er rigtig stolte af, at det er lykkedes, og at vi i dag kan vise et anlæg frem, som er et stort fremskridt for affaldssorteringen og kan medvirke til at øge genanvendelsen i Nordjylland, siger Daniel Nyboe Andersen.


Anlægget i tal

Længde - 86 m
Bredde  - 21-30 m
Højde - 9 m
Bygningsareal - 2.100 kvadratmeter
Strømforbrug Max. - 800 A
Kapacitet - 4,3 tons plast og 1,2 tons metal pr. time
Fast stab - 4

Yderligere information:
Direktør Thomas Lyngholm -98 15 65 66
Bestyrelsesformand Daniel Nyboe Andersen -23 23 61 09

Fotos fra indvielsen kan rekvireres fra Reno-Nord på mail renonord@renonord.dk