Emballage


For at kunne transportere farligt gods lovligt, er der blandt andet flere krav til emballagen, der skal være opfyldt. 

Bemærk: Som affaldsproducent er det dig, der har ansvaret for at kontrollere, om emballagen overholder de til enhver tid gældende krav.


Er din emballage X, Y eller Z?
ADR (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej) opererer med emballagegrupperne
I, II og III - alt efter deres farlighed.
Gruppe I er meget farlige stoffer, II er farlige stoffer og III er mindre farlige stoffer. 

En emballage til farligt gods skal være påtrykt enten "X", "Y" eller "Z", hvor betydningen er denne:

  • X-godkendt emballage må indeholde stoffer fra alle tre emballagegrupper.
  • Y-godkendt emballage må indeholde stoffer fra gruppe II og III
  • Z-godkendt emballage må indeholde stoffer fra emballagegruppe III 
Gyldighed
Plastemballager må højst være fem år, når de benyttes til farligt gods.

Palletanke kan bruges i to et halvt år, herefter skal de recertificeres og kan benyttes i yderligere to et halvt år.

Jernemballager har ikke en begrænset levetid, men der er en række funktionskrav, der skal være opfyldt.


Alle emballager til farligt gods skal være UN-godkendte
Dette ses på prægning/stempel med bogstaverne "un" i en cirkel.
Eksemplet er fra et 30 liter spændelågsfad.


Første element i godkendelsen fortæller noget om emballagetypen. I det konkrete tilfælde betyder "1H2", at det er en plasttromle med aftageligt låg - det vi kalder et spændelågsfad.


Efter skråstregen står i eksemplet "X60". Tallet er vægtgrænsen og betyder, at emballagen maksimalt må indeholde 60 kg. X'et betyder, at emballagen er godkendt til alle tre emballagegrupper, som er nærmere forklaret ovenfor.


I eksemplet betyder "S", at emballagen udelukkende må benyttes til faste stoffer. Bemærk, at der på emballager til væsker ikke er et tilsvarende bogstav.


Det sidste element i den øverste linje angiver, hvornår emballagen er produceret (her altså i 2008). Bemærk at plastembal-lage ikke må være ældre end fem år.


Udover årstallet, skal plastemballage være påtrykt produktionsmåned.
Pilen angiver måneden, som i eksemplet altså er juli.


De sidste elementer på emballagen er ikke vigtige for dig som affaldsproducent, idet der er tale om koder med oplysninger om godkendelsesmyndighed og producent af emballagen.