Reno-Nord har skarpt fokus på plastaffaldet


I øjeblikket har offentligheden fokus på, hvordan plastikaffald behandles. Det bakker vi i høj grad op om hos Reno-Nord. Vi arbejder for så høj og sikker en genanvendelse af affaldet som overhovedet muligt. Da miljøminister Lea Wermelin forleden besøgte Reno-Nords sorteringsanlæg, udtrykte hun stor begejstring for det arbejde.

Sender ikke blandede læs
TV2 bragte for nylig historien om, at dansk plastikaffald (primært emballageplast) dumpes i Malaysia og Indonesien - eller brændes til skade for mennesker og miljø. Hos Reno-Nord sender vi ikke usorterede læs med plastikaffald til udlandet. På vores sorteringsanlæg for plast og metal sorterer vi affaldet op i fem forskellige plasttyper, før vi sender det videre til dedikerede oparbejdningsanlæg i Polen og Tyskland. Resten tager vi os selv af. Vores bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm siger:
- Det var en del af beslutningsgrundlaget bag etableringen af sorteringsanlægget på Reno-Nord, at vi også selv ville tage ansvaret for det plast, der ikke kan genanvendes, og for fejlsorteringer. Derfor brænder vi dette affald på Reno-Nords Energianlæg.

Vi forlanger dokumentation
De anlæg i Polen og Tyskland, som modtager Reno-Nords plastikaffald, er forpligtet til at oparbejde plasten til genanvendelse. Hos Reno-Nord tilstræber vi, at anlæggene har et "end-user certifikat". For at opnå det certifikat, skal anlæggene fremvise dokumentation for, at de omdanner plastaffaldet til en ny råvare eller nye plastprodukter på sikker og forsvarlig vis. I november tager vi på auditbesøg hos disse anlæg for at kontrollere, at plasten håndteres miljømæssigt forsvarligt og som aftalt.

Den del af plastaffaldet, der endnu ikke kan genanvendes - primært blandet plastfolie - sender vi ikke ud af landet. Vi har gennem et stykke tid oplagret den på Reno-Nords anlæg i Aalborg i forventning om, at der ville åbne sig muligheder for at oparbejde den. Således lykkedes det for nylig af indgå kontrakt med et anlæg i Skive, der kan omdanne blød plast til syntetisk dieselolie - en behandlingsform, der udgør et grønnere alternativ til almindelig forbrænding.

Interesseret og vidende miljøminister
Lea Wermelin erklærede ved sin tiltræden som miljøminister i sommer, at danskerne skal genanvende meget mere - bl.a. plastik. Hendes engagement var derfor også stort, da hun den 19. september besøgte Reno-Nords sorteringsanlæg og fik en rundvisning. Direktør Thomas Lyngholm fortæller:
- Ministeren var meget interesseret i de forskellige processer, der ligger i vores sortering af plastikaffaldet. Det glæder os selvfølgelig meget, for vi håber, at den viden som vi indsamler hos Reno-Nord kan gavne hele branchen og dermed øge genanvendelsen generelt.