Maskinfører til I/S Reno-Nord Deponi


Vil du være med til at sikre miljømæssig optimal håndtering af en række affaldsfraktioner?
Hos Reno-Nord Deponi, Halsvej 74 Vodskov, deponerer vi affald, der ikke kan genanvendes eller energiudnyttes. Herudover modtager og håndterer vi en række affaldsfraktioner; knusning af beton/tegl/asfalt, neddeling og omlæsning af brandbart affald og rent træ samt omlæsning af jord samt glas og flasker. Herudover driver vi en mindre enhed ved energianlægget på Troensevej 2 i Aalborg øst. Her neddeler og sorterer vi haveaffald, omlæsser pap/papir/brandbart og driver en rampe til omlastning af madaffald.

Du vil blive en del af en arbejdsplads med 10 kolleger, hvor vi vægter det gode samarbejde, fleksibilitet og effektiv opgaveløsning.

Arbejdsopgaver
 • Modtagelse og håndtering af affald
 • Kørsel med gummihjulslæsser, kompaktor, neddeler og gravemaskine m.m.
 • Vedligehold af knuseanlæg
 • Modtagekontrol på forskellige affaldsfraktioner
 • Tilsyn med perkolatbrønde og pumpestationer
 • Forefaldende arbejde

Vi søger en kollega, der
 • Er udadvendt, ærlig og omgængelig
 • Har gå på mod og kan arbejde selvstændigt
 • Er omstillingsparat og villig til alt forefaldende arbejde i driften
 • Har kendskab til PC på brugerniveau
 • Har kørekort B, for at betjene deponiets maskiner
 • Har A-bevis til deponeringsanlæg (ikke et krav, men skal alternativt erhverves efterfølgende)
 • Har mulighed for at kunne afløse maskinfører ved energianlægget i Aalborg Øst.
Vi tilbyder dig
 • En spændende hverdag i en virksomhed, hvor vi i fællesskab opnår resultaterne med respekt for forskelligheder og hvor tonen og ledelsesstilen er uhøjtidelig
 • Et travlt og godt arbejdsmiljø med positive og kompetente kollegaer
 • Et spændende job, hvor der vil forekomme forskellige arbejdsopgaver, særligt omkring knusningsanlæg men også på deponi, sorterplads og mellemlager for brandbart affald.
 • Løn i henhold til aftale mellem 3F og Kommunernes Landsforening.
Om I/S Reno-Nord
I/S Reno Nord fusionerede med AVV pr. 1. januar 2022, og er beliggende i Aalborg og Hjørring. Organisationen driver bl.a. affaldsenergianlæg, miljø- og deponianlæg, sorteringsanlæg, genbrugspladser, transport- og logistikafdeling, genbrugsbutikker samt en afdeling for farligt affald.
I/S Reno Nord er ejet af 6 nordjyske kommuner, og er en stærk aktør i fremtidens grønne omstilling. Virksomheden har fokus på at skabe de bedst mulige cirkulære løsninger i fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering i Nordjylland. Du kan læse mere på www.renonord.dk og www.avv.dk.

Vil du være med? Ønsker du yderligere informationer om stillingen, er du velkommen til at kontakte Deponichef Brit Ditlev Brunø på tlf.: 41383124 eller HR-ansvarlig Line Hofmeister på tlf. 40620300.

Ansøgningsfristen er den 21. august 2022

Jobsamtaler forventes afholdt fredag d. 26. august 2022.

Ansættelse snarest eller senest den 1. oktober 2022.

Ansøgning sendes til I/S Reno-Nord på job@renonord.dk med angivelse af "Maskinfører" i emnefeltet.