Åbning af ny plads til haveaffald


Vi ser frem til at byde jer velkommen på vores nye plads til haveaffald på Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst. Pladsen er på 40.000 m² og afløser nu de tidligere modtagestationer på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal samt Reno-Nord Deponi (Halsvej 74, 9310 Vodskov).

Den nye haveaffaldsplads er en del af Nordjyllands Ressourcepark, og er etableret i forbindelse med vores energianlæg, så vi opnår transportmæssige og miljømæssige gevinster i den efterfølgende håndtering.

Ca. 25% af haveaffaldet bliver i dag energiudnyttet som biobrændsel på energianlægget og bidrager til en klimavenlig energiforsyning. Den resterende del af haveaffaldet afsætter vi til nyttiggørelse.

Pladsen sikrer også gode faciliteter til omlastning, når kommunerne fra efteråret 2022 starter indsamling af madaffald.

Åbningstider og priser
Den nye plads på er åben mandag til fredag fra kl. 7.00-16.30. Prisen for aflevering af haveaffald er fortsat 140 kr./ton resten af 2021.

Vejekort
Har I et vejekort, der allerede er udstedt til aflevering af haveaffald hos Reno-Nord Deponi, kan I blot medbringe det og få det ændret til den nye plads ved jeres første indvejning.

Vi ser frem til at modtage jeres haveaffald på vores nye plads.