Jorddepot - Gunderup


Aflevering af jord

For alle tilførsler af jord gælder, at transportøren skal kontakte I/S Reno-Nord for at få adgang til jorddepotet.

Der skal sættes et skilt op med et fortløbende nummer i det parti jord, der bliver tippet af. Dette skilt bliver udleveret hos Reno-Nord.


Jorden skal desuden vejes ved ankomst. Før der kan vejes skal transportøren rekvirere et kort. Kortet fås ved at henvende sig på 98156566
 Jordtyper

På jorddepotet må der afleveres ren jord (kat. 1 jord).

Transportøren skal være i besiddelse af en godkendt anmeldelse om jordflytning fra hjemkommunen. Jordflytning anmeldes via www.jordweb.dk Det afleverede læs må ikke indeholde forurenende stoffer af nogen art såsom murbrokker, tømmer, haveaffald eller slam.

Kontrol af aflæsning - Vær opmærksom på, at det afleverede læs ikke er godkendt af I/S Reno-Nord, før jorden er behandlet. Ved mistanke om at jorden er forurenet, forbeholder vi os ret til at foretage analyse og eventuel påkræve behandling af jorden på transportørens regning. 


Det er ikke tilladt for transportøren at læsse og transportere jord, som allerede er læsset af.


Betaling - Ikke-registrerede kunder kan kun betale kontant, mens momsregistrerede virksomheder kan oprettes som kontokunder. Her er betalingsfristen løbende måned + 20 dage.
Åbningstider