Besøg os - Skolebesøg og rundvisninger


Reno-Nord modtager meget gerne besøgende - uanset om der er tale om skoleklasser, foreninger, virksomheder eller andre grupper, for hvem et indblik i vores verden kan være relevant.

En rundvisning på eksempelvis vores sorteringsanlæg bringer deltagerne tæt på affaldet og giver et indblik i en levende arbejdsplads og nogle af de mange funktioner, der er i spil, for at håndtere det affald, som det moderne samfund frembringer.
Vi arrangerer primært rundvisning for skoleklasser fra og med 4. klassetrin samt for uddannelser og kurser af relevans for vores virksomhed, for eksempel miljøingeniører fra universitetet, tekniske skolers VVS-uddannelse, AMU-kurser for viceværter og andre, som skal håndtere affald. Vi modtager besøgende i grupper på op til 25 personer.


Reno-Nord Farligt affald er også åben for besøg. Her er aldersgrænsen grundet affaldets karakter dog fra og med 6. klassetrin.

Et besøg hos Reno-Nord vil normalt omfatte:

  • En orientering om blandt andet Reno-Nords organisation, affaldsbehandling, energiproduktion og miljøforanstaltninger

  • Rundvisning

Hvis I ønsker at besøge os så skriv til renonord@renonord.dk

Åbningstider