Affald fra private husstande


Private husstand har mange muligheder for at komme af med deres affald:

Ved boligen er der af den enkelte kommune etableret forskellige indsamlingsordninger for dagrenovation og andre former for affald
På genbrugspladserne er der mulighed for at aflevere mange typer affald, men her må der ikke afleveres dagrenovation.
Der vil den kommende tid blive introduceret indsamling af flere kildesorterede affaldstyper - det vil den enkelte kommune informere om.


Dagrenovation 
Hvis du har spørgsmål med relation til dagrenovationen, skal du kontakte din hjemkommune:

Brønderslev Kommune - www.bronderslev.dk
Telefon: 9945 4545

Jammerbugt Kommune - www.jammerbugt.dk
Telefon: 7257 7777

Mariagerfjord Kommune - www.mariagerfjord.dk 
Telefon:  9711 3614
 
Randers Kommune - www.randers.dk
Telefon: 8915 1617 (Affaldskontoret)

Rebild Kommune - www.rebild.dk
Telefon: 9988 9988 (Teknik og Miljø)

Aalborg Kommune - www.aalborg.dk
Telefon: 9931 4955 (Aalborg Forsyning, Renovation)
 
Afhentning af storskrald i Mariagerfjord Kommune 
Hvis du bor i Mariagerfjord Kommune, kan du få afhentet storskrald op til 10 gange om året.

Du bestiller afhentning hos I/S Reno-Nord på mail storskrald@renonord.dk.
I mailen skal du oplyse:
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Hvad skal vi hente?
Når vi har modtaget din mail, giver vi dig besked om, hvilken dag vi kan hente dit affald. Har du spørgsmål til ordningen så ring 98156566.

Hvert stykke affald må højst være 2,5 meter langt og veje 50 kg. Du skal have mindst 15 kg og højst 75 kg storskrald, hvis vi skal hente det. Og du skal sørge for at stille affaldet synligt ud til skel inden kl. 07:00 på afhentningsdagen. 
Byggeaffald skal du selv køre på genbrugspladsen med.

Vi håndlæsser dit storskrald, så sørg for at det er emballeret eller bundtet på en hensigtsmæssig måde.

Vi afhenter ikke storskrald i juli og december. Resten af året er det vores målsætning, at 90 % af alle tilmeldinger afhentes inden for 14 dage og resten inden for fire uger efter tilmelding.

Bemærk: Ordningen gælder kun for Mariagerfjord Kommune.Farligt affald 
Mariagerfjord Kommune - www.mariagerfjord.dk
Telefon: 9711 3614

Rebild Kommune - www.rebild.dk
Telefon: 9988 9988 (Teknik & Miljø)

Randers Kommune - www.randers.dk
Telefon: 8915 1617 (Affaldskontoret)


AFLEVERING AF BATTERIER - Du kan også aflevere dine brugte batterier i langt de fleste supermarkeder og dagligvarebutikker og på nogle skoler.

ERHVERV - Indsamling af mindre mængder farligt affald fra erhvervsvirksomheder foretages af Reno-Nord Farligt Affald. Betaling sker efter gældende takster.

Afhentning af større mængder farligt affald bestilles hos Reno-Nord Farligt Affald på 98154530.

LANDBRUG -Sprøjtemiddelrester, emballage og andet farligt affald kan afleveres til Miljøbilen. Betaling sker efter gældende takstblad.

Farligt affald på genbrugspladsen
På genbrugspladsen kan du aflevere disse affaldstyper som farligt affald:

 • OLIEAFFALD - Smøreolie, mineralsk olie, planteolie, oliefiltre
 • MEDICINAFFALD - Termometre, mediciner, cremer, piller, tom emballage
 • KEMIKALIER - Rensemidler, ukrudtsmidler, skadedyrsmidler, plantegifte
 • FROSTVÆSKER - Sprinklervæske, kølervæske
 • LYSKILDER - Lysstofrør som kan være i kassen, el-pærer, kviksølvlamper, halogenpærer
 • HUSHOLDNINGSKEMIKALIER - Pudsemidler, afkalkningsmidler, polérmidler, spraydåser
 • SYRER OG BASER - Loddevand, saltsyre, eddikesyre, svovlsyre, kongevand, kaustisk soda
 • BATTERIER - Nikkel, alkaline, brunsten, akkumulatorer, kviksølv, knapcelle, litium, genopladelige
 • OPLØSNINGSMIDLER - Alkoholer, terpentin, cellulose, acetone, sprit, benzin, trikloretylen, rensemidler
 • MALINGSRESTER - Lakker, spraydåser, fugemasse, spartelfarve, lim, linolie, møbelolie, træbeskyttelsesmidler

Flaskeindsamling I MARIAGERFJORD KOMMUNE 
Rundt om i Mariagerfjord Kommune er der et antal grønne bobler til indsamling af flasker til genbrug. Det er kommunen, der ejer disse containere, mens det er I/S Reno-Nord, der står for indsamling og efterfølgende håndtering af flaskerne.

Du kan aflevere næsten alt glas til genbrug - det gælder:

 • Vin- og spiritusflasker
 • Ketchup- og dressingflasker
 • Konservesglas
 • Syltetøjsglas
 • Tomme medicinglas

Til gengæld siger de grønne bobler nej tak til:

 • Porcelæn
 • Keramik og lertøj
 • Vinduesglas
 • Lysstofrør og elpærer
 • Plasticposer
 • Bilruder
 • Spejle
Bemærk: Denne ordning gælder kun for Mariagerfjord Kommune.

Placeringen af de grønne flaskebobler fremgår af nedenstående kort:
Klik på boblerne for nærmere information om placering.


Kompostering i Mariagerfjord Kommune 
I Mariagerfjord Kommune kan du aflevere haveaffald på alle genbrugspladser.

Men hvorfor ikke kompostere?
Meget af det affald, der skabes i den daglige husholdning, kan nemlig med fordel komposteres hjemme i din egen have.

Grønt køkkenaffald kan ved kompostering blive til en naturlig, nærende gødning til planter og træer. Samtidig har miljøet glæde af, at der ikke skal sendes så meget affald til forbrænding - og at der skal transporteres mindre mængder affald til affaldspladserne.

Der er altså flere gode grunde til at beholde det grønne affald hjemme i haven,
så komposterer du ikke allerede, er det en god idé at begynde nu. Sortér det grønne køkkenaffald fra og læg det i en kompostbeholder i haven, så er du i gang.

BLAND MED HAVEAFFALD - Du får den bedste kompost, hvis du blander det grønne køkkenaffald med groft haveaffald som kvas, kviste og visne stauder. Køkkenaffaldet er nemlig i sig selv for vådt og kan let klaske sammen og dermed stoppe komposteringen.

Som tommelfingerregel skal du bruge cirka en tredjedel haveaffald i din kompost.

DET TAGER TID - Tålmodighed er en dyd, når man komposterer. Faktisk kan det tage helt op til et år, inden du kan grave færdig kompost ud af din kompostbeholder. Brug eventuelt kompostorme. De er gode til at omsætte store mængder affald på kort tid og skaber desuden luft i beholderen med deres gange.

DU KAN KOMPOSTERE:
 • Blade fra træer og buske
 • Smågrene og kviste
 • Andet småt planteaffald (afklippet græs og lignende)

DET ANBEFALES OGSÅ AT KOMPOSTERE - Grøntsagsaffald som kartoffelskræller, gulerodstoppe og lignende.
Alt det kan du gøre selv - og en fiks og færdig kompostbeholder kan du låne
hos I/S Reno-Nord.

AFFALD DER KAN KOMPOSTERES HOS OS - På pladsen i Gunderup kan du aflevere store mængder græs og blade, store grene, træer og rødder til kompostering.

Bemærk: Denne ordning gælder kun for Mariagerfjord Kommune.


Åbningstider