Genbrugspladser
Hvis du sorterer din husstandsaffald korrekt, gør du vores fælles miljø en stor tjeneste.
Aflevering af affald 
Det meste affald kan genbruges. Derfor er det vigtigt, at de genanvendelige materialer bliver sorteret og afleveret enten på genbrugspladserne eller via storskraldsordningen (kun i Mariagerfjord Kommune).

Hvis du sorterer din husstands affald korrekt, gør du vores fælles miljø en stor tjeneste. Det tager måske lige et minut mere i dagligdagen, men gevinsten er heldigvis til at få øje på, når vi i fællesskab udnytter ressourcerne langt bedre.

Du kan herunder læse mere om affald fra private husstande:

Læs mere om affald fra private husstande

PÅ FORHÅND TAK FOR HJÆLPEN - Du kan aflevere dit affald eller dine genbrugsmaterialer på en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Du finder oplysning om adresse og åbningstid ved at benytte menuen til venstre. Husk at sortere affaldet hjemmefra - så går det meget lettere. 

Når du afleverer dit affald, skal det være sorteret og du må kun aflevere det i klare plastsække. Du skal anbringe affaldet i den eller de af genbrugspladsens containere, der svarer til dit affalds type.

ADRESSER OG ÅBNINGSTIDER Foruden affald modtager vi tøj, aviser og ugeblade, papir, pap og glas til genbrug
og haveaffald til kompostering.MARIAGERFJORD KOMMUNE 
GENBRUGSPLADSERNE I MARIAGERFJORD KOMMUNE ER MED TIL AT SIKRE ET GODT MILJØ - Du kan aflevere dit affald eller dine genbrugsmaterialer på en af Mariagerfjord Kommunes genbrugspladser. Du finder oplysning om adresse og åbningstid ved at benytte menuen til venstre. Husk at sortere affaldet hjemmefra - så går det meget lettere.
Når du afleverer dit affald, skal det være sorteret og du må kun aflevere det i klare plastsække. Du skal anbringe affaldet i den eller de af genbrugspladsens containere, der svarer til dit affaldstype.

På genbrugspladserne modtager vi affald fra private husstande og fra små erhvervsvirksomheder. Alle køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg med tilhørende trailere har adgang til genbrugspladserne. Øvrige køretøjer henviser vi til Affalds- og Genbrugscenteret i Gunderup eller energianlægget i Hobro, hvor affald kan afleveres mod betaling.

Når du kommer til genbrugspladsens adgangskontrol, skal du blot trykke på knappen for at registrere, om du er privat eller erhverv. Herefter går bommen op og du kan køre ind. Når du vil forlade genbrugspladsen, kører du hen til udkørselsbommen, der åbner automatisk.

HVILKE TYPER AFFALD KAN AFLEVERES? - På Mariagerfjords genbrugspladser modtager vi affald fra private og mindre erhvervsvirksomheder.

Se liste med affaldstyper og genbrugsmaterialer

Oversigten gælder udelukkende for genbrugspladserne i Mariagerfjord Kommune.

Vi modtager ikke dagrenovation på genbrugspladserne. Denne type affald skal som hidtil afleveres i den faste renovationsordning - og får du brug for ekstra sække til dagrenovation, kan du købe dem hos kommunen.


KOMPOST OG KNUST BETON I MARIAGERFJORD KOMMUNE - Kompostdeklarationen viser, hvad komposten indeholder af gødningsstoffer.

Kompost kan afhentes gratis på Mariagerfjords genbrugspladser.

Kompostdeklaration for Affalds- og Genbrugscenter:

Hent deklaration for Affalds- og Genbrugscenter

Kompostdeklaration for Erhvervsgenbrugsplads:

Hent deklaration for Erhvervsgenbrugsplads

Knust beton til vejfyld med videre kan købes fra Reno-Nords genbrugspladser i Gunderup og Hobro.

Find prisen ved at klikke her linker til "Priser - salg af neddelte materialer".

Åbningstider