Emballage


For at kunne transportere farligt gods lovligt, er der blandt andet flere krav til emballagen, der skal være opfyldt. 

Bemærk: Som affaldsproducent er det dig, der har ansvaret for at kontrollere, om emballagen overholder de til enhver tid gældende krav.


Er din emballage X, Y eller Z?
ADR (den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej) opererer med emballagegrupperne
I, II og III - alt efter deres farlighed.
Gruppe I er meget farlige stoffer, II er farlige stoffer og III er mindre farlige stoffer. 

En emballage til farligt gods skal være påtrykt enten "X", "Y" eller "Z", hvor betydningen er denne:

  • X-godkendt emballage må indeholde stoffer fra alle tre emballagegrupper.
  • Y-godkendt emballage må indeholde stoffer fra gruppe II og III
  • Z-godkendt emballage må indeholde stoffer fra emballagegruppe III 
Gyldighed
Plastemballager må højst være fem år, når de benyttes til farligt gods.

Palletanke kan bruges i to et halvt år, herefter skal de recertificeres og kan benyttes i yderligere to et halvt år.

Jernemballager har ikke en begrænset levetid, men der er en række funktionskrav, der skal være opfyldt.


Alle emballager til farligt gods skal være UN-godkendte
Dette ses på prægning/stempel med bogstaverne "un" i en cirkel.
Eksemplet er fra et 30 liter spændelågsfad.


Første element i godkendelsen fortæller noget om emballagetypen. I det konkrete tilfælde betyder "1H2", at det er en plasttromle med aftageligt låg - det vi kalder et spændelågsfad.


Efter skråstregen står i eksemplet "X60". Tallet er vægtgrænsen og betyder, at emballagen maksimalt må indeholde 60 kg. X'et betyder, at emballagen er godkendt til alle tre emballagegrupper, som er nærmere forklaret ovenfor.


I eksemplet betyder "S", at emballagen udelukkende må benyttes til faste stoffer. Bemærk, at der på emballager til væsker ikke er et tilsvarende bogstav.


Det sidste element i den øverste linje angiver, hvornår emballagen er produceret (her altså i 2008). Bemærk at plastembal-lage ikke må være ældre end fem år.


Udover årstallet, skal plastemballage være påtrykt produktionsmåned.
Pilen angiver måneden, som i eksemplet altså er juli.


De sidste elementer på emballagen er ikke vigtige for dig som affaldsproducent, idet der er tale om koder med oplysninger om godkendelsesmyndighed og producent af emballagen.

Åbningstider