Aalborg Forsyning og Reno-Nord går sammen


Reno-Nord og Aalborg Forsynings affaldshåndtering flytter sammen i ny ressourcepark

 

I/S Reno-Nord og affaldshåndteringen under Aalborg Forsyning skaber nu i fællesskab en ressourcepark arealer med direkte tilknytning til Reno-Nords nuværende faciliteter i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at den nye ressourcepark skal være et kraftcenter i affaldshåndteringen både i Aalborg Kommune og i Nordjylland.

 

Aalborg Kommune har høje ambitioner for at sikre bæredygtig håndtering og ressourceudnyttelse af affald - både til gavn for miljø og økonomi. Det er en indsats, der understøtter et Danmark uden affald og Aalborg Kommunes målsætning om at være fossilfri i 2050.

 

Krav om at leve op til FN's 17 Verdensmål, nye mål for minimering og genanvendelse af affald og nye ambitiøse nationale og kommunale affaldsplaner betyder, at Aalborg Kommune ikke kan tillade sig at læne sig tilbage. Der er et presserende behov for, at der i Nordjylland og Aalborg Kommune ses på, hvordan der skabes de nødvendige rammer for affaldshåndtering, der kan matche de nuværende og fremtidige udfordringer, krav og målsætninger.

 

Derfor går Reno-Nord og Aalborg Forsyning renovationsfunktion nu sammen om at skabe et stærkt partnerskab, som kan virkeliggøre en ny vision for den måde, hvorpå der tænkes håndtering, genanvendelse, genbrug, energiudnyttelse og minimering af affald i det, der foreløbigt kaldes Nordjyllands Ressourcepark.

 

Fremtidens affalds- og genbrugsløsninger.

Nordjyllands Ressourcepark er en ambitiøs vision om at samle de centrale aktører og faciliteter for affaldsbehandling én samlet lokalitet i Aalborg Øst. Det er ambitionen, at området både skal danne rammen for innovativ og bæredygtig affaldshåndtering og samtidig imødegå de infrastrukturelle udfordringer, både Reno-Nord og renovationsfunktionen i Aalborg Forsyning i dag står overfor.

 

"På renovationsområdet stod vi allerede overfor betydelige investeringer i faciliteter og infrastruktur både driftsbygninger Over Bækken i Aalborg og genbrugspladsen Over Kæret ved siden af. Der har samtidig været et ønske om et endnu tættere samarbejde mellem Reno-Nord, os og andre aktører affaldsområdet, da vi er overbeviste om, at stærke partnerskaber bliver en væsentlig del af løsningen de udfordringer, vi står overfor i fremtiden affaldsområdet. Derfor er det helt oplagt, at vi sammen skaber rammerne, der kan ruste os til de store opgaver, der venter" fortæller Lasse P.N. Olsen, rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen om samarbejdet.

 

Han bakkes op af Reno-Nords bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm, der ser et stort potentiale i Nordjyllands Ressourcepark:

 

"Vi kan jo se, der er helt åbenlyse synergier mellem Aalborg Forsyning og os, så alene af den grund giver det rigtig god mening, at vi nu flytter sammen. Samtidig kan vi se, at udfordringerne med håndteringen af affald fra Aalborg Kommune og Nordjylland og en optimal udnyttelse af de ressourcer affaldet repræsenterer, kommer til at stille stadig større krav til Reno-Nord i fremtiden.

Nye faciliteter og et tættere samarbejde med de nordjyske kommuner og andre aktører affaldsområdet vil ruste Reno-Nord rigtig godt til de udfordringer," siger Kristoffer Hjort Storm.

 

Fremtidens løsninger

Med planen for Nordjyllands Ressourcepark er det i høj grad også ambitionen at skabe en park, hvor der i fællesskab med borgere, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative tanker og løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi.

 

"Det kræver visionær tænkning og ambitioner, hvis vi som kommune skal leve op til fremtidens krav til effektiv genanvendelse af de ressourcer, der findes i vores affald. Aalborg Forsyning og Reno- Nords planer om sammen at skabe en ressourcepark er både visionær og ambitiøs - og ønsket om i denne ressourcepark samtidig at udvikle fremtidens løsninger affaldsområdet er fint i tråd med vores ambition om etableringen af et nationalt grønt testcenter i Aalborg Kommune," siger Aalborgs borgmester  Thomas Kastrup-Larsen.

 

Samtidig giver projektet mulighed for at realisere et tiltrængt løft til de faciliteter Aalborg Forsynings renovationsmedarbejdere har i dag og til at sikre dem et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

 

Konkret betyder planerne bl.a.:


  • At Aalborg Forsynings renovationsmedarbejdere og renovationsområdets administration flytter fra de nuværende faciliteter Over Bækken i Aalborg til nye faciliteter i den kommende ressourcepark.
  • At sortering, oplag, behandling, genbrug og genanvendelse af affald samles et sted, hvilket giver mindre transport, lettere arbejdsgange mv.
  • At der etableres en ny og moderne genbrugsplads, der skal tage noget af presset af pladsen Over Kæret.
  • At aktører fra affaldsområdet inviteres ind i ressourceparken til at samarbejde om fremtidens løsninger affaldshåndtering, genanvendelse, affaldsminimering, cirkulær økonomi mm. som en del af Aalborgs grønne testcenter.
  • At moderne og tidssvarende bygninger og faciliteter erstatter de nuværende utidssvarende, og dermed sikrer rammerne for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.
  • At Aalborg Forsyning og Reno-Nord forbliver to selvstændige virksomheder, der drager nytte af fælles synergier.
  • At Aalborg Forsynings nuværende faciliteter Over Bækken - administrationsbygning, materielgård med værksted, vaskeanlæg mv. - vil blive udbudt til salg i forbindelse med udflytning til den nye ressourcepark.

 

Kontaktinformation

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Lasse P.N. Olsen, rådmand, Aalborg Kommunes Miljø- & Energiforvaltning

2519 9401

Kristoffer Hjort Storm, bestyrelsesformand, I/S Reno-Nord

  5337 2700

Thomas  Kastrup-Larsen, borgmester, Aalborg  Kommune

  9931 1500

Thomas Lyngholm, direktør, I/S Reno-Nord

     2086 2123

Jane Stampe, vicedirektør, Aalborg Kommunes Miljø- & Energiforvaltning      

  4142 6473

Åbningstider